Računovodski servis Kranj Finančnik Petač

Vaš
računovodski
servis

Naša ponudba obsega:

 • Pomoč pri ustanovitvi podjetja
 • Administrativne storitve (urejanje prejete pošte, pripravo poslovne dokumentacije za knjiženje...)
 • Kadrovsko svetovanje (prijave, odjave delavcev, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o štipendiranju, obvestila o letnem dopustu...)
 • Vodenje glavne knjige (knjiženje poslovnih dogodkov po podatkih nalogodajalca)
 • Vodenje saldakontov (prejeti in izdani računi, promet s partnerji, odprte postavke ...)
 • Vodenje analitik osnovnih sredstev (analitike ostalih sredstev, drobnega inventarja ...)
 • Priprava zamudnih obresti, opominov, izvršb, ...
 • Obračun osebnih dohodkov, najemnin, pogodbenega dela, itd.
 • Svetovalne storitve
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Sestavljanje letnih računovodskih izkazov kot so: izkaz uspeha, bilanca stanja
 • Sestavljanje davčne bilance
 • Sestavljanje letnih statističnih poročil za BS, VIES
 • Obračun DDV
 • Sestavljanje poročila o plačah zaposlenih za Zavod za pok. in invalidsko zavarovanje
 • Sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam za potrebe DURS-a, ki služijo tudi fizičnim osebam za obračun dohodnine
 • Obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin nad 30 dni zaradi nege, vojaških vaj, krvodajalskih akcij
 • Sestavljanje drugih poročil in zbiranje podatkov za državne institucije (banke, zavarovalnice) na željo naročnika
 • Druge storitve po nalogu naročnika

Poleg tega vam še nudimo:
 • Možnost prevzema dokumentacije na sedežu podjetja stranke
 • Možnost elektronskega bančništva