Računovodski servis Kranj Finančnik Petač

Vaš
računovodski
servis

Cenik

Glede na vaše povpraševanje vam posredujemo okvirni izračun cene naših storitev.

Cena naših storitev je odvisna od:

  • števila prejetih računov na mesec
  • števila izdanih računov na mesec
  • števila bančnih izpiskov
  • števila plač oz. podjemnih pogodb oz. najemnin

Z vami se dogovorimo o ceni, nato skladno z dogovorom podpišemo medsebojno pogodbo.

Cena računovodskih storitev se spremeni ob pomembnih spremembah v vašem poslovanju (povečanje ali zmanjšanje obsega dokumentacije).

Poračunov za nazaj ne delamo.

Zaključni račun se zaračuna posebej.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE